تکلیف هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد

سیاست‌های امور اقتصادی در برنامه ششم نشان می‌دهد، هدف گیری اقتصاد در جهت کاهش اتکا بودجه عمومی به نفت همچنان ادامه دارد.

آخرین اخبار