صعود ۷ پله ای ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان تا سال ۲۰۲۰

واحد اطلاعات اکونومیست با پیش بینی رشد سالانه ۵.۲ درصدی برای اقتصادی ایران از احتمال صعود ۷ پله ای ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خبر داد.

آخرین اخبار