آمریکا تا ۲۰۵۰ ورشکست می‌شود

زمانی که جورج بوش به مشغول برنامه‌ریزی و دلیل تراشی برای حمله به کشورهای خاورمیانه بود، گمان نمی‌کرد چند سال بعد، آمریکا در بحرانی اقتصادی فرو رود.

پوشالی ترین کشور جهان (کاریکاتور)

تجاوز به کشورهای منطقه و تهدید نظامی از جمله اقدامات آمریکا در راستای ایجاد یک قدرت پوشالی در جهان در حالی صورت می گیرد که وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور روز به روز در حال زوال و انحطاط است.

آخرین اخبار