وزیر بهداشت:

موارد اسیدپاشی در اصفهان از اول سال ۹ مورد بود

وزیر بهداشت گفت: موارد اسیدپاشی در اصفهان از اول سال ۹ مورد بوده است که ۴ مورد آن اسیدپاشی به آقایان بوده است، اکثر آنها سرپایی درمان شدند.

آخرین اخبار