نشست خبری سخنگوی دستگاه قضاء:

آخرین وضعیت اتهام (م.ر) در پرونده بیمه ایران / فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران غیرقانونی است

سخنگوی دستگاه قضا با تشریح آخرین وضعیت پرونده اعدامی زنده شده گفت: در پرونده بیمه ایران از آقای (م.ر) تحقیقاتی شده، اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.

آخرین اخبار