۱۳ میلیون بانوی ایرانی همنام حضرت زهرا

بر اساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور تاکنون بیش از ۱۳میلیون نفر با نام و القاب حضرت فاطمه نامگذاری شده ‌اند.

آخرین اخبار