امام جمعه شهرضا:

نمایندگان مجلس مدرس را الگوی خود قرار دهند/مردم باید در همه دوره‌ها به کسانی رأی دهند که جا پای مدرس بگذارند

امام جمعه شهرضا گفت: نمایندگان مجلس باید از صفات برجسته شهید مدرس به عنوان الگوی مجسم و کامل بهره گیرند.

آخرین اخبار