فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا:

کشف ۳ محموله قاچاق به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۳ محموله قاچاق به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال در ایست و بازرسی شهید امامی این شهرستان خبر داد.

آخرین اخبار