هشدار به هموطنان عازم مالزی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی پس از فریب گروهی از ایرانیان به وسیله باندهای قاچاق مواد مخدر، به گردشگران ایرانی هشدار داد.

ساخت ربات موشک انداز در دانشگاه آزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به طراحی و ساخت ربات پدافند شد.

خاطره امام از ملاقاتش با منافقین +تصاویر

از ایران هم برای آنها اشخاصی سفارش کرده بودند که اینها را تأیید کنیدمن باور نکردم. حتی از آقایان خیلی محترم تهران سفارش کرده بودند که اینها مردم چطور هستند.

آخرین اخبار