جریمه سنگین برای رانندگی با سرعت کم

دادگاهی در انگلیس، یک راننده را که با سرعت کمتر از معمول در لاین وسط رانندگی می کرد، ۱۰۰۰ پوند جریمه کرد.

آخرین اخبار