سیاسی‌کاری مجلس درباره فتنه دروغ است/ فتنه ۸۸ خط قرمز مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس این موضوع که مجلس فقط به جوانب سیاسی یا فتنه توجه دارد را یک دروغ بزرگ دانست و درباره عضویت حجتی در حزب منحله مشارکت گفت: چون وزیر پیشنهادی کشاورزی در فتنه نقش نداشت مجلس هم دراین باره از وی سوال نکرد.

وزیر پیشنهادی کشاورزی:

برنامه بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد/ فضای مساعد مجلس برای اعتماد به وزراء

وزیر پیشنهادی کشاورزی دولت روحانی با بیان اینکه برنامه کشاورزی خود را ارائه کرده است، گفت:فضای مجلس برای کسب رأی اعتماد مناسب است.

آخرین اخبار