گزارش مشروح از رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی

نظرات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی کار/ دفاع ربیعی از سابقه امنیتی خود

صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار در صحن علنی امروز مجلس بررسی شد.

آخرین اخبار