دستور روحانی درباره حضور زنان در ورزشگاه

معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در این باره از من توضیحات بیشتری خواستند و مقرر شد تا بنده و وزیر ورزش و جوانان رایزنی هایی نیز در این باره انجام دهیم.

آخرین اخبار