ارسال به دوستان با انتشار نامه‌ای

سکوت معاون بورس تحصیلی دولت دهم شکست

معاون سابق بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم درباره بورسیه تحصیلی فرزندان مسئولان در دولت دهم توضیح داد.

آخرین اخبار