پاسکاری یارانه تولید در زمین دولت

این چندمین باری است که توپ تخصیص یارانه تولید از هدفمندی یارانه‌ها، بین دولتمردان پاسکاری می‌شود.

آخرین جزئیات سوءقصد به معاون وزیر صنعت تشریح شد

معاون وزیر با شلیک دو گلوله به قتل رسید

شب گذشته معاون پارلمانی وزیر صنعت و معدن در حالیکه در خودروی شخصی خود در میدان سبلان مشغول صحبت با فرد ناشناسی بود، بوسیله شلیک دو گلوله از کلت کمری توسط این فرد به قتل رسید.

آخرین اخبار