توافق تجاری ۵ میلیارد دلاری ایران و پاکستان امضا شد

هفتمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با امضای توافقنامه همکاریهای مشترک دو کشور پایان یافت.

آخرین اخبار