زاویه وزیر علوم پیشنهادی با مواضع رئیس‌جمهور منتخب/توقف پیشرفت علمی با وزیر سیاسی‌کار

جامعه دانشگاهی کشور با بیان اینکه وزیر پیشنهادی علوم از امضاکنندگان اعلامیه‌ علیه نظام است، تأکید کردند که پیشرفت علمی کشور در دانشگاه سیاست زده مختل می‌شود.

آخرین اخبار