وزیر سابق آموزش و پرورش

تاریخ تولد آوار ۴۰۰۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش و هنرمندی در تولد آن

وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: حتی یک نفر از فرهنگیان وجود ندارد که تا اردیبهشت سال ۹۲ پاداش خود را نگرفته باشد.

مدارس از سال آینده پنج شنبه ها تعطیل نیست

وزیر آموزش و پرورش در حالی خبر از لغو تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس داده که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق پیش از این گفته بود اگر قرار است تعطیلی روزهای پنجشنبه تغییر کند باید وزیر آینده نیز مراحل قانونی را طی کند و مصوبه آن به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد.

آخرین اخبار