رئیس سازمان هواپیمایی:

اعضای کمیسیون بررسی سانحه مشخص شدند

معاون وزیر راه با بیان اینکه در جلسه امروز با وزیر راه، اعضای کمیسیون بررسی سانحه مشخص شدند، از تعیین کارگرو‌ه‌های ۱۱گانه به نمایندگی این اعضا خبر داد.

آخرین اخبار