امیر کویت از توسعه همکاری ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد

امیر کویت در دیدار با ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با استقبال از گسترش همکاری ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس توافق هسته ای را تبریک گفت.

آخرین اخبار