وزیر خارجه فلسطین به دادگاه کیفری بین‌المللی می‌رود

زیر خارجه فلسطین برای تشکیل یک پرونده کیفری علیه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بعد از حدود یک ماه درگیری در نوار غزه،به دادگاه کیفری بین‌المللی در هلند می‌رود.

آخرین اخبار