اعتراض مردمی به حضور فابیوس در ایران +تصاویر

اعتراض دانشجویی در فرودگاه مهرآباد تهران نسبت به ورود وزیر خارجه فرانسه به ایران برگزار شد.

آخرین اخبار