مقام آمریکایی:

مذاکرات هسته ای ایران در حال پیشرفت است؛ توافقی طی هفته آینده حاصل نمی‌شود

یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که مذاکرات در خصوص محدودسازی برنامه هسته ای ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است.

آخرین اخبار