خشم واشنگتن از اظهارات وزیر جنگ اسرائیل

دولت آمریکا در واکنش به اظهارات تند “موشه یعالون” نسبت به میانجیگری واشنگتن در مذاکرات سازش خاورمیانه واکنش نشان داد.

آخرین اخبار