حکم مرتضوی در تأمین اجتماعی به اتمام رسید

یک منبع آگاه گفت: حکم سرپرستی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به اتمام رسید.

آخرین اخبار