روحانی در دیدار وزیر امور خارجه امارات:

ایران خواهان منطقه‌ای با ثبات و رو به رشد و توسعه است

رئیس‌جمهور در دیدار وزیر امور خارجه امارات گفت: ایران خواهان منطقه‌ای با ثبات و رو به رشد و توسعه است و باید با وحدت، اتحاد و یکپارچگی، همکاری‌های اقتصادی را توسعه داد.

آخرین اخبار