پذیرایی از آدم کش آمریکایی با پسته خندان ایرانی

با توجه به اقدامات پشت صحنه آمریکایی ها می توان گفت سیاست های این کشور علیه ایران و به ویژه مردم ایران بسیار خصمانه تر و منافقانه تر شده است.

آخرین اخبار