مصلحی در مشهد:

پرونده مهدی هاشمی را به صورت کامل در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دادیم

وزیر اطلاعات دولت دهم گفت: پرونده مهدی هاشمی را به صورت کامل در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دادیم.

آخرین اخبار