بازگشت به کار مدیر نفتی بازداشت شده‌ در پرونده بابک زنجانی که با وثیقه آزاد شد

مدیر نفتی بازداشت شده در پرونده بابک زنجانی به قید وثیقه از بازداشت آزاد شده و به محل کار قبلی خود در یکی از ساختمان‌های مرکزی وزرات نفت بازگشته است.

وزیری هامانه: سؤالات کرسنت را از زنگنه بپرسید نه از من

وزیر اسبق نفت جوابیه‌ای را درباره گزارش‌ فارس درباره کرسنت و سؤالاتی که از ایشان درباره این قرارداد مطرح شده بود، ارسال کرده و گفته‌است، سؤالات مطرح درباره قرارداد کرسنت را از آقای زنگنه بپرسید و نه از من.

آخرین اخبار