وزیر ارشاد سرپرست اداره اوقاف اصفهان را منصوب کرد+سند

علی جنتی در اقدامی خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، برای حسین کوپانی به عنوان سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان حکم صادر کرد.

آخرین اخبار