طرح‌های استیضاح وزیر کشور هفته آینده تجمیع می‌شوند

نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: براساس توافق استیضاح کنندگان در هفته آینده، دو طرح استیضاح با یکدیگر ادغام و تقدیم هیئت رئیسه می‌شوند.

آخرین اخبار