آلمان به عراق سلاح صادر خواهد کرد

وزیر امور خارجه آلمان برای بررسی شرایط ارایه کمک های بشردوستانه و همچنین ارسال سلاح به عراق،هفته آینده به منطقه کردستان عراق سفر می کند.

آخرین اخبار