وزیر ورزش به مجلس معرفی شد

معرفی صالحی‌امیری به وزارت ورزش و جوانان به عنوان وزیر پیشنهادی قطعی شد.

آخرین اخبار