رستمی مدال نقره را بر گردن آویخت

وزنه‌بردار دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان با مهار مجموع وزنه ۳۸۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد.

آخرین اخبار