وزیر بهداشت:

سگ مشکل ما نیست، گرفتار موش‌ها و بیماری سالک هستیم

وزیر بهداشت درباره معضل سگ‌ها گفت: سگ‌ها مشکل ما نیستند، ما امروز گرفتار موش‌ها و بیماری سالک هستیم.

آخرین اخبار