جمعیت واقعی بیکار کشور چند میلیون نفر است

طائی معاون وزیر کار اعتقاد دارد تعداد واقعی جمعیت بیکاران کشور به مراتب بیش از آمارهای منتشر شده مرکز آمار و شاید دو برابر این ارقام باشد.

خرید کالای خارجی در وزارت کارممنوع شد

وزیر کار با ابلاغ بخشنامه ای به زیرمجموعه های این وزارتخانه، خواستار جمع آوری لیست‌های خرید کالاهای خارجی شد.

آخرین اخبار