از وعده تا وعید/ ماجرای کارخانه‌های کاغذ نیمه تعطیل و واردات کاغذ خارجی

ماجرا از آنجا تلخ می‌شود که کاغذ ۴۰ و یا ۵۰ هزار تومانی به ۶۳ هزار تومان رسید و هر بند در این حدود، خرید و فروش آغاز کرد و امروز به بندی ۸۸ هزار تومان رسیده است. ماجرا از آنجای داستان تلخ روایت می‌شود که کاغذ ۴۰ و یا ۵۰ هزار تومانی به ۶۳ […]

آخرین اخبار