معاون وزیر راه و شهرسازی:

پایانه مرزی در سلماس ایجاد می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از ایجاد پایانه مرزی در شهرستان سلماس خبر داد.

آخرین اخبار