مشروح/ پورمحمدی گزینه وزارت دادگستری در مجلس:

برای یکی از منتقدین دو رکعت نماز خواندم/ باید تاوان عدالت را پس دهم

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری گفت: آمده بودیم برای استراحت در وزارت دادگستری و فکر می‌کردیم آرامتر است ولی ظاهراً دیدیم وضع به شکل دیگری است.

آخرین اخبار