کویت روابط تجاری خود را با ۵۰ شرکت اروپایی به دلیل همکاری آنها با اسرائیل قطع کرد

وزارت خارجه کویت اعلام کرد که از این پس با ۵۰ شرکت اروپایی به دلیل فعالیت آنها در ساخت شهرک‌های صهیونیستی همکاری تجاری نخواهد داشت.

آخرین اخبار