یارانه برخی بازنشستگان هم حذف شد

مشکلات و عصبانیت‌های دولتی‌ها از تامین یارانه‌های مردمی، موجب شده در چند ماه گذشته روز موعود پرداخت یارانه ها با شیبی ملایم به سمت روزهای پایانی ماه رود.

آخرین اخبار