مرور اظهارات همسوی معاونان وزارت کار:

تعیین حداقل مزد به شیوه قانونی برچیده‌ می‌شود؟

معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادکه دستمزد سال ۹۳ برمبنای شرط سنی تعیین شود/ معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار عبور از تعیین مزد و واگذاری این مسئله به توافق کارگران و کافرمایان شد.

آخرین اخبار