برگزاری « کارسوق زیبایی‌های شهر من » در هنرستان حمیده کاظمی / تصاویر

با همکاری هنرمندان و هنرجویان هنرستان‌های شهرضا،«کارسوق زیبایی‌های شهر من» در هنرستان حمیده کاظمی افتتاح شد.

شهردار شهرضا:

شهرداری شهرضا از ایده‌های برتر زیباسازی شهر استقبال می‌کند

شهردار شهرضا گفت: شهرداری شهرضا از ایده‌های هنرمندان در راستای زیباسازی شهر استقبال می‌کند.

آخرین اخبار