مدیر سرویس مخفی آمریکا استعفا کرد

مدیر سرویس مخفی آمریکا که در جلسه استماع کنگره نتوانست پاسخ‌هایی قانع کننده در خصوص نقض امنیتی کاخ سفید ارائه کند، از سمت خود استعفا کرد.

آخرین اخبار