حمزه حسن معارض سرشناس عربستان:

عربستان برای حمله زمینی به یمن تردید دارد

حمزه حسن فعال عربستانی گفت: حملات هوایی نتیجه بخش نخواهند بود و تلفات جنگ زمینی برای عربستان بسیار سنگین خواهد بود.

آخرین اخبار