برگزاری مراسم نمادین ورود آزادگان به میهن در مرز خسروی

سر پرست فرمانداری قصرشیرین گفت: امسال در مرز خسروی و در محل ورود آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی به میهن مراسم بزرگداشتی برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار