رئیس راه و شهرسازی شهرضا:

ورودی‌های شهرضا باید در ایام نوروز ایمن‌سازی شوند

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرضا گفت: در ایام نوروز در پیک سفرهای نوروزی ورودی‌های شهرضا ایمن نیست و باید رفع خطر شوند.

آخرین اخبار