دعوت‌شدگان به اردوی تیم آسیایی در ۴ وزن معرفی شدند

با برگزاری پیکارهای اوزان فرد در اولین روز مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو، ۶ هوگوپوش جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

آخرین اخبار