سردار نقدی در بازدید از قرارگاه اجرایی مراسم ارتحال امام خمینی:

همهمه و شعارهای اختلافی در اجتماعات این روزها خواست دشمن است

نامگذاری امسال به همدلی و همزبانی و تاکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت در امسال حاکی از اهمیت این مساله است.

آخرین اخبار