شمار جان باختگان کاروان حجاج شهرضا در حادثه رمی جمرات به ۱۴ نفر رسید

به دنبال حادثه دلخراش ازدحام جمعیت در روز عید قربان در مراسم رمی جمرات در مکه ۱۰ نفر از حجاج شهرستان شهرضا فوت کردند.

پس از گذشت 5 روز از فاجعه منا؛

شناسایی پیکر دو حاجی شهرضایی دیگر/ جان باختگان کاروان حج شهرضا در حادثه منا به ۶ نفر رسید

پس از گذشت ۵ روز از فاجعه منا شمار جانباختگان کاروان حج شهرضا به ۶ نفر رسید و هنوز از وضعیت ۸ نفر دیگر اطلاعاتی در دست نیست.

آخرین اخبار